Specjaliści
w twojej okolicy

sprawdź

Deklaracja przystąpienia

.

Deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy” i zobowiązuję się do zapłaty składki członkowskiej w wysokości 180,00PLN/rok na konto Stowarzyszenia:
BZ WBK S.A. 12 1500 1878 1218 7003 1472 0000

 

Oświadczam, że:

  • - zapoznałem(am) się ze Statutem Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy”
  • - popieram działalność Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy”
  • - zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy”

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Stowarzyszenia, zgodnie a treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 88) a także na wykorzystywanie moich danych przez Stowarzyszenie do celów statutowych.

Zarząd Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy” przyjmuje Kolegę w poczet Członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy
60 – 654 Poznań, ul. Winiarska 1
www.parkieciarzepolscy.com.pl
KRS: 62989 NIP: 521-30-97-440
BZ WBK S.A. 12 1500 1878 1218 7003 1472 0000

Firmy wspierające