Specjaliści
w twojej okolicy

sprawdź

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPP

Dariusz Kozera wybrany prezesem zarządu SPP na kolejną kadencję

 

W dniu 13.06.2017 w siedzibie Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy w Poznaniu odbyło się Walne zebranie członków SPP

Zebranie z uwagi na zakończenie kadencji dotychczasowych władz stowarzyszenia miało charakter sprawozdawczo – wyborczy.

Walne zebranie Członków SPP przebiegało zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad.

W sprawozdaniu zarządu za 2016 rok Dariusz Kozera w imieniu zarządu przypomniał najważniejsze przedsięwzięcia i wydarzenia zorganizowane przez zarząd w 2016 roku.

Wcześniej zarząd przedstawił Bilans oraz Rachunek wyników wraz z dodatkową informacją finansową przygotowaną przez współpracujące z SPP biuro rachunkowe.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przez WZ.

Walne Zebranie członków SPP przyjęło w głosowaniu sprawozdania Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej ( jednogłośnie) a następnie udzieliło absolutorium zarządowi za rok 2016.

Zgodnie z porządkiem obrad przeprowadzono wybory do władz Stowarzyszenia.

W toku głosowań wybrano nowe władze SPP:

- Zarząd SPP:  Elżbieta Osińska, Dariusz Kozera, Łukasz Kenio – na prezesa wybrano Dariusza Kozerę , a wiceprezesami SPP zostali Elżbieta Osińska i Łukasz Kenio

- Komisję rewizyjną: Artur Wolkenstein, Robert Mądrecki, Jan Osiński. Przewodniczącym komisji wybrany został Artur Wolkenstein

- Sąd Koleżeński: Henryk Wichłacz, Jacek Główka, Jacek Wesołowski. Przewodniczącym został Henryk Wichłacz

W ramach dyskusji i wniosków zarząd przybliżył plany działań na rok 2017 (część już realizowana) m.in.:

- Dalsze rozwijanie programów szkoleń, warsztatów i egzaminów na mistrza i czeladnika w zawodzie Parkieciarz w ramach imprez i szkoleń SPP, w tym m.in. na targach Budma, Drema  i innych.

- powołano zespół redakcyjny do przygotowania nowej edycji książki „Parkieciarz. Podstawy Wiedzy i Praktyki Zawodowej” w składzie Piotr Pióro, Tadeusz Wożniak, Małgorzata Grotowska

Zespół może być uzupełniany o kolejne osoby i konsultantów.

- przekazano informację o działaniach lobbystycznych mających na celu wpisanie do podstawy programowej nauczania MEN zawodu „Parkieciarz”

- działania promujące zawód parkieciarza szczególnie wśród uczniów szkół budowlano-drzewnych m.in. poprzez filmy, przekazywanie książek, zapraszanie na warsztaty

- rozwijanie współpracy ze stowarzyszeniami parkieciarskimi z innych krajów np. Ukrainy, Białorusi, Litwy, Czech.

 

Firmy wspierające