Specjaliści
w twojej okolicy

sprawdź

Walne Zebranie Członków SPP


21.05.2018r.

 

Zaproszenie

 

Koleżanki i Koledzy !

 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia "Parkieciarze Polscy" Zarząd SPP zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie , które odbędzie się w dniu 13. czerwca 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 10 o godzinie 11.00

W przypadku braku quorum drugi termin obrad nastąpi tego samego dnia o godz. 11.15.

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.

 2. Sprawdzenie kworum.

 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 4. Głosowanie nad porządkiem obrad.

 5. Sprawozdanie Zarządu.

 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 8. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu.

 9. Plany finansowy, marketingowy oraz zamierzeń na rok 2018

 10. Wolne wnioski i dyskusja nad zadaniami Stowarzyszenia.

 11. Zakończenie obrad – ok. godz. 12.00

 

UWAGA: Po Walnym Zebraniu w godz. 12.15-14.00 odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem m.in. przedstawicieli producentów, wykonawców, kuratorium oświaty, rzemiosła, szkolnictwa zawodowego poświęcony roli branży parkieciarskiej przy wspieraniu kształcenia w zawodzie parkieciarz oraz prezentacja warsztatów i planów kształcenia w zawodzie parkieciarz ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

 

O godz. 14.15 – obiad

15.00 – zwiedzanie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (dla chętnych)

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy

Pytania i potwierdzenie udziału prosimy kierować kierować na: biuro@parkieciarzepolscy.com.pl w terminie do dnia 31.05.2018

Prosimy zaznaczyć udział w: 1. w Panelu: Tak/Nie, 2. Zwiedzanie obozu: Tak/Nie

W imieniu Zarządu

Dariusz Kozera

Stowarzyszenie "Parkieciarze Polscy"
60-654 Poznań , ul. Winiarska 1, tel. 695 928 649
NIP 521 30-97-440

Firmy wspierające