Specjaliści
w twojej okolicy

sprawdź

Deklaracja przystąpienia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

 

Imię i nazwisko:

Nazwa i adres firmy:

Telefon:

E-mail:

Kwalifikacje zawodowe: Inne kwalifikacje zawodowe:

Osoby rekomendujące (z SPP):

Deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy” i zobowiązuję się do zapłaty składki członkowskiej w wysokości 180,00PLN/rok na konto Stowarzyszenia:

BZ WBK S.A. 12 1500 1878 1218 7003 1472 0000

 

 

Oświadczam, że:

 

- zapoznałem(am) się ze Statutem Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy”

- popieram działalność Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy”

- zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy”

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Stowarzyszenia, zgodnie a treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 88) a także na wykorzystywanie moich danych przez Stowarzyszenie do celów statutowych.

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) i przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy” z siedzibą w Poznaniu do celów statutowych, w tym do realizacji praw i obowiązków członka Stowarzyszenia oraz celem przesyłania informacji o działalności Stowarzyszenia oraz o ofercie firm współpracujących ze Stowarzyszeniem.

 

 

Data i podpis

 

Zarząd Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy” przyjmuje Kolegę w poczet Członków Stowarzyszenia.

 

Legitymacja nr

 

Miejscowość, data

Zarząd Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy

60 – 654 Poznań, ul. Winiarska 1

www.parkieciarzepolscy.com.pl

KRS: 62989 NIP: 521-30-97-440

BZ WBK S.A. 12 1500 1878 1218 7003 1472 0000

Pliki do pobrania

Firmy wspierające