Specjaliści
w twojej okolicy

sprawdź

RODO

 

 

  • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE L119 z 04. 05. 2016r.) informuję, że:

  • administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Parkieciarze Polscy” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Winiarskiej 1

  • kontakt z administratorem: biuro@parkieciarzepolscy.com.pl

  • Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane za zgodą zainteresowanej osoby celem przesyłania informacji o działalności Stowarzyszenia oraz o ofercie firm współpracujących ze Stowarzyszeniem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. i przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)

  • Przekazane dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres funkcjonowania Stowarzyszenia,

  • Każda osoba, która przekazała swoje dane Stowarzyszeniu, np. poprzez przekazanie deklaracji członkowskiej, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w innych przypadkach jest dobrowolne.

Firmy wspierające