Specjaliści
w twojej okolicy

sprawdź

Informacje

Do głównych celów organizacji należy reprezentowanie interesów i ochrona praw osób zajmujących się usługami w branży parkieciarskiej, doskonalenie uregulowań prawnych, wdrażanie postępu naukowo-technicznego oraz promocja zawodu parkieciarza.

Ponadto w zakresie działania Stowarzyszenie znajdują się:

  • inspirowanie oraz podejmowanie różnych form działalności promocyjnej i wystawienniczej związanych z rozwojem branży parkieciarskiej
  • popularyzowanie różnych form i metod organizacji procesów inwestycyjnych na rzecz parkieciarstwa
  • krzewienie obszernych informacji wśród rzemieślników i użytkowników dotyczących ochrony parkietu, w tym zakresów obciążeń, otaczających wilgotności i sposobów pielęgnacji
  • wypromowanie zawodu parkieciarza i stworzenie warunków dla uzyskiwania uprawnień czeladniczych i mistrzowskich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • testowanie i opiniowanie nowych materiałów, systemów i technologii w branży parkieciarskiej
  • wnioskowanie nadania uprawnień rzeczoznawcy w dziedzinie posadzkarstwa i parkieciarstwa
  • podejmowanie działań w ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń dotyczących wystawiennictwa i technologii z zakresu robót parkieciarskich
  • prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej w zakresie usług posadzkarskich i parkieciarskich, wytwórczości, handlu, wystawiennictwa materiałów budowlanych związanych z zawodem parkieciarza
  • współpracę z różnymi organizacjami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie zadań Stowarzyszenia
  • zlecanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zmierzających do doskonalenia zawodu parkieciarza w oparciu o doświadczenia zrzeszonych członków

Krótka historia stowarzyszenia

Zjazd założycielski Stowarzyszenia "Parkieciarze Polscy" odbył się dniach 26-28 listopada 1999 roku w Brodach koło Zielonej Góry. Inicjatorami spotkania byli ludzie zaangażowani w rozwój rzemiosła parkieciarskiego w Polsce. Wtedy, po raz pierwszy udało się zgromadzić parkieciarzy oraz dostawców materiałów dla branży reprezentujących wszystkie regiony kraju. Pomimo wielu początkowych rozbieżności, po wielogodzinnej dyskusji przyjęty został projekt statutu określający zasady działania i główne cele Stowarzyszenia. Wybrano również władze, mające za zadanie stworzyć pierwsze struktury, ukierunkować prace organizacji i przygotować Walny Zjazd Członków.

Stowarzyszenie "Parkieciarze Polscy" zostało zarejestrowane w połowie 2000 roku jako pierwsza w Polsce organizacja zrzeszająca osoby związane z branżą parkieciarską. Wśród założycieli byli parkieciarze, handlujący materiałami parkieciarskimi i przedstawiciele producentów zaopatrujących branżę.

Za najpilniejsze zadania nowej organizacji uznano stworzenie ram prawnych do powstania i zarejestrowania zawodu parkieciarza, oraz zorganizowanie w Polsce III edycji Europejskiego Mistrzostw Młodych Parkieciarzy. Jednocześnie, przy firmach zakładających organizację, powstawały oddziały regionalne w Warszawie i Krakowie.

Niewątpliwy sukces organizacyjny międzynarodowego konkursu umożliwił SPP wejście i zajęcie należnego miejsca na forum europejskich stowarzyszeń parkieciarskich. W tym samym roku powstała strona internetowa organizacji www.parkiecarzepolscy.com.pl. Podpisano umową, na mocy, której miesięcznika Podłoga został patronem medialnym Stowarzyszenia, ruszyły prace nad stworzeniem zawodu parkieciarz.

W 2001 roku po raz pierwszy zorganizowano Otwarte Mistrzostwa Polski Parkieciarzy. Sukces tego przedsięwzięcia powtarzany był podczas kolejnych Mistrzostw.

Działalność organizacji nie mogła być finansowana jedynie ze składek członkowskich. Dlatego o wsparcie zwrócono się do firm dostarczających materiały dla parkieciarzy. Powstała liczna grupa Członków wspierających stowarzyszenie. W kolejnych latach wśród zadań Zarządu były prace nad stworzeniem programu nauki zawodu przy udziale przedstawicieli Sekcji Szkół Budowlanych przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

Rok 2002 zapisał się w historii Stowarzyszenia dwoma wydarzeniami. Pierwszym były eliminacje do Europejskich Mistrzostw Młodych Parkieciarzy, które odbyły się w Borzęciczkach, drugim było opracowanie i opublikowanie wzorcowego protokołu badania podkładu przed przystąpieniem do prac parkieciarskich. Podjęto również zadanie stworzenia, przy współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej instrukcji: Warunki odbioru robót parkieciarskich.

Międzynarodowa społeczność parkieciarska postanowiła stworzyć własną organizację, której celem jest wspieranie profesjonalnego szkolenia parkieciarzy i posadzkarzy w Europie.

W 2003 roku Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy zostało zaproszone do udziału w tworzeniu nowej organizacji.

W 2004 roku rozpoczęto, przy współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu cykl szkoleń i egzaminów dla kandydatów na czeladników i mistrzów parkieciarstwa.

Od początku istnienia organizacji podejmowane były próby stworzenia polskiego podręcznika dla parkieciarzy. Z sygnałów dochodzących ze środowiska parkieciarzy, ale również z głosów przedstawicieli firm dostarczających materiały parkieciarskie wynikało jednoznacznie, że konieczne jest podjęcie prac nad przygotowaniem publikacji stanowiącej kompendium wiedzy teoretycznej, technologicznej i praktycznej, obejmującej zakres, jaki powinien w obecnych czasach obowiązywać wykwalifikowanego i samodzielnie pracującego parkieciarza.

Zarząd Stowarzyszenia "Parkieciarze Polscy"

Firmy wspierające