Specjaliści
w twojej okolicy

sprawdź

Plan ogólny

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków Stowarzyszenia oraz celów zawartych w Statucie o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, Zarząd SPP postanowił przeprowadzić od lutego 2004 roku (o dokładnej dacie poinformujemy po konsultacjach z Izbą oraz firmą Janser) egzaminy mistrzowskie i czeladnicze.

Egzaminy organizowane będą przy współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą oraz firmą Janser w ich ośrodku szkoleniowym.

Ogólny plan egzaminów w punktach:

 1. Egzaminy odbywać się będą w sesjach sobotnio- niedzielnych ( przyjazd w piątek o godz.19,00 - kolacja , zakończenie niedziela w godzinach popołudniowych) w grupach 20 osobowych w Zespole Hotelowo Gastronomicznym "Niedwiedź" Dębiec Nowy ( mapka dojazdowa na stronie internetowe ) - koszt noclegów i pełnego wyżywienia ok. 260,00 zł + VAT - płatne na miejscu w ośrodku.
 2. Koszty pobytu Komisji Egzaminacyjnej ze względu iż będą to sesje wyjazdowe pokrywać będzie Zarząd ze środków Stowarzyszenia.
 3. Osoby przystępujące do egzaminu muszą wypełnić załączony wniosek oraz załączyć stosowne dokumenty o których mowa w/w wniosku i przesłać je do 30 stycznia 2004 roku ( pierwsza grupa) pod następujący adres: Wielkopolska Iza Rzemieślnicza w Poznaniu; al. Niepodległości 2; 60-967 Poznań. - z dopiskiem PARKIECIARZ SPP.
 4. Koszt egzaminu mistrzowskiego - 690,00 zł a czeladniczego - 390,00 zł.
 5. Egzaminy podzielone są na dwie części:
  1. Egzamin praktyczny - ułożenie, cyklinowanie, olejowanie lub lakierowanie - do tego egzaminu każdy uczestnik będzie musiał przywie ze sobą odpowiedni sprzęt ( bez cykliniarek), stosowny klej (najlepiej poliuretan dwuskładnikowy ) olej lub lakier, ok. 1,5 m2 parkietu, płytę OSB o wymiarach 125 x 125 cm ( w ośrodku będzie można nabyć takową w cennie 30,00 zł), będzie to podobnie zorganizowane jak eliminacje do Mistrzostw Młodych Parkieciarzy ale wzory do ułożenia będą losowane przez każdego z uczestników i będą to wzory tradycyjne ( jodełka prosta, jodełka po skosie, cegiełka, itp.).
  2. Wszyscy laureaci trzech pierwszych miejsc ogólnopolskich zawodów parkieciarskich są zwolnieni z egzaminu praktycznego.
  3. Egzamin teoretyczny składać się będzie z kolei z dwóch części:
   1. część ustna:
    1. technologia
    2. maszynoznawstwo
    3. materiałoznawstwo
   2. część pisemna (test):
    1. rachunkowość zawodowa
    2. dokumentacja działalności gospodarczej
    3. rysunek zawodowy
    4. zasady BHP i ochrony przeciwpożarowej
    5. podstawowe zasady ochrony środowiska
    6. podstawowe przepisy prawa pracy
    7. podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem
    8. podstawy z psychologii i pedagogiki
    9. metodyka nauczaniaLiteratura:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
Tom I Budownictwo ogólne część 4; Wydawnictwo "Arkady"1990

Technologia - Roboty podłogowe i okładzinowe Z. Wolski;
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1991.

Technologia - Stolarstwo cz.1 J. Prażmo Wydawnictwo Sz. i P. 1997
Technologia - Stolarstwo cz. 2 Wł. Prządka, J. Szczuka Wyd. Sz. i P.

6. Zasady dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego i czeladniczego otrzymują Państwo jako załączniki do tego pisma , a wniosek do egzaminu czeladniczego można pobrać z naszej strony internetowej.

7. Jak już pisałem w punkcie 1 grupy będą 20 osobowe a rekrutacja na poszczególne terminy egzaminów będzie wyglądała natępująco:

a. opłacone składki członkowskie za 2003 i 2004 rok Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy ul. Katarynki 6 ; 02-882 Warszawa Nr.konta 12150018781218700314720000
b. termin przesłania dokumentów do Izby Rzemieślniczej
c. przesłanie kopii wniosku do Stowarzyszenia fax. 0 42 676 01 43

8. Całe rozporządzenie odnośnie przeprowadzania egzaminów mistrzowskich i czeladniczych oraz pozostałe można zobaczyć na naszej stronie internetowej

Firmy wspierające