Specjaliści
w twojej okolicy

sprawdź

Walne Zebranie Członków SPP wybrało nowe władze

Zarząd:

Dariusz Kozera  -             Prezes Zarządu                       d.kozera@parkieciarzepolscy.com.pl        

Łukasz Kenio     -             Wiceprezes Zarządu              kenio@kenio.com.pl   

Artur Wolkenstein -        Sekretarz Zarządu                 biuro@podlogazdrewna.com

 

Komisja rewizyjna:

Jan Osiński  -                     Przewodniczący                     janparkietus@gmail.com

Grzegorz Zemsta -            Członek                                   g.zemsta@profi-parkiet.pl

Krzysztof Nowakowski -  Członek                                   nowaks@nowaks.pl

 

Sąd koleżeński:

Jacek Wesołowski  -         Przewodniczący                    jacek@midas.pl

Michał Bortnowski  -        Członek                                  gieldaparkietow@gmail.com

Paweł Pieprzyca      -        Członek                                   pawel@krakparkiet.pl

 

Uchwały Z POSIEDZENIA WALNEGO ZEBRANIA

Członków Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy

 

Uchwałą Walnego Zgromadzenia 2/2020 członkowie przyjęli sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

 

Uchwałą Walnego Zgromadzenia 3/2020 członkowie przyjęli sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2019 i tym samym udzielili Zarządowi absolutorium.

 

Uchwałą Walnego Zgromadzenia 4/2020 członkowie dokonali wyboru Zarządu Stowarzyszenia w składzie: Dariusz Kozera, Artur Wolkenstein i Łukasz Kenio

 

Uchwałą Walnego Zgromadzenia 5/2020 członkowie dokonali wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w składzie: Jan Osiński, Krzysztof Nowakowski, Grzegorz Zemsta

 

Uchwałą Walnego Zgromadzenia 6/2020 członkowie dokonali wyboru Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia w składzie:, Jacek Wesołowski, Michał Bortnowski, Paweł Pieprzyca .

 

Przewodniczący poinformował o wybraniu spośród członków poszczególnych władz, że:

Prezesem Zarządu został Pan Dariusz Kozera, Wiceprezesem Pan Łukasz Kenio, Sekretarzem Pan Artur Wolkenstein,

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Osiński,

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Pan Jacek Wesołowski.

Firmy wspierające